News

All newsEvents

Happy birthday, Yegor!

CongratulationsYegor Yakovlev
HC SKA press-service

SKA defenseman Yegor Yakovlev celebrates his birthday on September 17th. Today, he turned 26.

SKA Hockey Club wishes Yegor a happy birthday! Health, happiness and success!

Happy birthday, Yegor!

All news